Pressupost

a 31 de març de 2019

La compra, el desmuntatge i el transport que ha estat possible, a 31 de març de 2019, gràcies a les aportacions econòmiques voluntàries per part de veïns i feligresos (18.944,15€).