Apadrina un tub

Pots fer aportacions des de 50€ fins a 1000€

Al compte ES09 0081 1620 3500 0102 1705

a nom de Parròquia de Santa Maria de Cubelles

Quan facis la transferència, si vols deduir de la quota de l’impost sobre l’IRPF,

indica el teu nom i cognoms, l’adreça i el DNI.

La donació de 100,00€ només suposa una despesa real de 25,00€

Les aportacions tenen dret a una deducció del 75% per als primers 150 euros, i del 30% per a l’excés,

d’acord amb el següent barem:

Donació Despesa
100,00 € 25,00 €
150,00 € 37,50 €
200,00 € 72,50 €
300,00 € 142,50 €
400,00 € 212,50 €
500,00 € 282,50 €
1.000,00 € 632,50 €