POLÍTICA DE PRIVACITAT:

A efecte del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal PÀRROQUIA DE SANTA MARIA DE CUBELLES , amb CIF: R0800282F informa a l’Usuari que és titular de fitxers de dades de caràcter personal inscrits el RGPD (Registre General de Protecció de Dades) en els que les seves dades queden incorporades i són tractades amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per PÀRROQUIA DE SANTA MARIA DE CUBELLES

Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació d’aquests serveis.

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran incorporades a un fitxer titularitat de PÀRROQUIA DE SANTA MARIA DE CUBELLES amb PLAÇA DE SANTA MARIA NÚM.1– 08880 CUBELLES BARCELONA , tenint implementades totes les mesures de seguretat establertes al Reial Decret 1720/2007.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades.

L’Usuari que envia la informació a PÀRROQUIA DE SANTA MARIA DE CUBELLES  és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerantPÀRROQUIA DE SANTA MARIA DE CUBELLES  de qualsevol responsabilitat referent a això.

 

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

 

PÀRROQUIA DE SANTA MARIA DE CUBELLES no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.

 

Es exonera PÀRROQUIA DE SANTA MARIA DE CUBELLES de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per PÀRROQUIA DE SANTA MARIA DE CUBELLES  sempre que procedeixi de fonts alienes a PÀRROQUIA DE SANTA MARIA DE CUBELLES.

Cessió de dades a tercers.

PÀRROQUIA DE SANTA MARIA DE CUBELLES no cedirà les dades personals a tercers. No obstant, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat en virtut de l’Art. 6 LOPD.

Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

En tot moment, podrà vostè exercir els seus drets:

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a PÀRROQUIA DE SANTA MARIA DE CUBELLES CIF: B64159908, Dir. Postal: PLAÇA DE SANTA MARIA NÚM.1– Localitat: CUBELLES- CP: 08880 – BARCELONA, també pot enviar un correu electrònic a: orguedecubelles@gmail.com

En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. També podrà oposar-se als nostres enviaments de comunicacions comercials (Art.21.2 de la LSSI) a través de la següent adreça de correu electrònic:orguedecubelles@gmail.com indicant BAIXA a l’assumpte.

Podeu consultar la INFORMACIÓ AMPLIADA sobre Protecció de Dades sol·licitant-ho al nostre personal, o bé al correu electrònic orguedecubelles@gmail.com indicant en l’assumpte: INFORMACIÓ AMPLIADA.

Acceptació i Consentiment.

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de (PÀRROQUIA DE SANTA MARIA DE CUBELLES ), en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de dades Personals.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT.

PÀRROQUIA DE SANTA MARIA DE CUBELLES es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, PÀRROQUIA DE SANTA MARIA DE CUBELLES  anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.